logo

Szanowni Państwo 

Mam zaszczyt przedstawić Państwu Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dzieci Wrzesińskich 2/2 i zaprosić do nawiązania współpracy.

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

§

Założycielem i właścicielem Kancelarii Radcy Prawnego jest mecenas Paweł Skiba, który świadczy kompleksowe usługi prawnicze związane z:

- § prawem cywilnym,
- § prawem rodzinnym i opiekuńczym,
- § prawem spadkowym,
- § prawem administracyjnym,
- § prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
- § prawem gospodarczym,
- § prawem spółek handlowych, 

- § prawem karnym i prawem wykroczeń,


- postępowaniem egzekucyjnym (egzekucja wierzytelności, ochrona dłużnika oraz osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym),

 

W postępowaniu karnym reprezentujemy klientów jako:

- pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego (w tym oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego), oskarżyciela prywatnego czy powoda cywilnego;

- obrońca oskarżonych;  

 

Kancelaria oferuje Klientom pomoc w zakresie:

- reprezentacji Ich przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami orzekającymi;

- doradztwa prawnego i negocjacji;

- formułowania pism procesowych;

- windykacji wierzytelności w drodze postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

 

Dzięki prawniczemu wykształceniu właściciela Kancelarii - Pawła Skiby, wiedzy prawnej zgłębianej w ramach aplikacji radcowskiej, jak również na skutek dużego zainteresowania problematyką rynku nieruchomości oraz prawa budowlanego, prawa cywilnego i prawa gospodarczego, Kancelaria świadczy najwyższej jakości usługi, gwarantując Państwu ochronę interesu prawnego oraz pełen profesjonalizm.

Każdego klienta reprezentuję z dołożeniem należytej staranności, wykazując się możliwie najwyższym zaangażowaniem.

Zasady etyki radcy prawnego dostępne są na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych: www.kirp.pl


radca prawny Paweł Skiba Gorzów Wlkp.

 

   
  
This text is replaced by the Flash movie.