logo
Paweł Skiba

                                                                                                

Mecenas Paweł Skiba jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po ukończeniu studiów i obronie pracy magisterskiej  w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, w 2007 r. rozpoczął aplikację radcowską, natomiast w 2011 r. z wynikiem pozytywnym złożył egzamin zawodowy, uzyskał tytuł radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze (nr wpisu ZG/G/348).                                                                

Paweł Skiba ukończył również Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu (Wydział Finansów i Zarządzania) na kierunku: podyplomowe studia w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i po odbyciu szkolenia, jak również praktyk zawodowych w biurze obrotu nieruchomościami w Bydgoszczy (działającym przy Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw) otrzymał w 2008 r. od Ministra Infrastruktury licencję zawodową nr 9983, uprawniającą do posługiwania się tytułem zawodowym licencjonowanego pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz do świadczenia usług zawodowych w tym zakresie.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, podjętą w sierpniu 2017 r., mecenas Paweł Skiba odznaczony został srebrną odznaką "zasłużony dla samorządu radców prawnych".


radca prawny Paweł Skiba Gorzów Wlkp.

Załączniki do pobrania:
» ŚWIADECTWO NADANIA LICENCJI ZAWODOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
» DYPLOM UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU
» ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - WYDZIAŁ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA
» PODZIĘKOWANIA KRAJOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

This text is replaced by the Flash movie.